Points de vente

(Livraison à domicile)

 
 

 

(Livraison à domicile)  

   

 

 

 Le Sud الجنوب

 

 

 

 

الهاتفالمكتبةالمدينة
05 50 51 22 47/05 50 85 06 93
الوفاء بسكرة
06 68 66 18 66 المدى الوادي
86 47 24 53 05 حسيني تقرت
06 62 03 51 45 مسعود Press حاسي مسعود
07 74 34 14 44 / 07 74 34 14 44
البدر ورقلة
05 51 72 23 16 قصر الكتاب الأغواط
05 50 15 87 17 أوعبي غرداية
05 59 48 24 04 / 06 69 96 98 96
الحرمين بوسعادة

 

Centre  الوسط

 

 

الهاتفالمكتبةالمدينة
07 70 50 82 68 آيت مولود تيزي وزو
05 50 71 78 39 الورتيلاني البليدة

 

Alger  الجزائر العاصمة

 

 

الهاتفالمكتبةالمدينة
05 50 45 48 06 القرطاسة البريد المركزي
05 54 81 95 09 دار الصحافة الأبيار
05 50 52 66 44 القلم بئر خادم
06 63 15 50 64 القدس الشراقة
05 50 50 19 04 سمير بودواو
05 55 66 23 09 حمدي بئر توتة
05 55 72 11 26 الأدبية بئر توتة
05 51 12 88 49 القدس سيدي موسى

Ouest الغرب 

 

 

الهاتفالمكتبةالمدينة
05 60 26 65 01 الشمس تلمسان
05 40 06 85 19
جمال وهران
07 70 42 39 06 مرزوقي عين الدفلى
06 99 52 42 51 العالمية خميس مليانة
07 70 91 26 65 ابن باديس تيسمسيلت
07 75 88 66 47 الأمجاد غيليزان
06 63 65 31 82 الإحسان معسكر
07 92 68 43 87
معمر سعيدة
06 61 24 62 89 سي غفيف مستغانم

 

Est الشرق

 

 

الهاتفالمكتبةالمدينة
06 70 23 83 56 جاب الله الطارف
06 62 12 28 30 سناني توفيق الطارف
06 61 59 65 82 الثورة محمد الشريف عنابة
06 63 58 67 79 بودور موسى عنابة
06 71 65 51 92 الرجاء سكيكدة
06 70 45 46 49 سرايدي قالمة
05 50 67 72 67 جوبريق الحروش
07 70 98 74 82 / 06 69 57 89 74 الياس رمضان جمال
05 50 46 82 47 مهزول عثمان خنشلة
06 61 34 74 56 مثراوي نجيب خنشلة
06 60 46 73 37 بوطبة خنشلة
06 62 27 63 95 فؤاد خنشلة
07 96 12 67 76 / 05 56 83 34 50
عثامنية زهير تبسة
06 67 99 85 26 / 07 71 43 40 37 الزهراء تبسة
05 54 19 23 02 طبيبة مراد سوق أهراس
07 70 50 05 65 عجيمي سطيف
06 71 11 64 25 / 07 98 48 41 00
قصاب العلمة
06 61 96 19 67/ 031 473 278
بوعروج ميلة
05 50 22 25 40 عيساوي جيجل
06 64 39 58 58 العملاقة الطاهير
07 96 93 87 76
قورايا بجاية
07 97 95 15 31 الإستقامية بجاية
035 60 42 28 / 06 70 06 30 43
الحضارية برج بو عريرج
07 78 98 17 58 عزوق برج بو عريرج
05 61 19 50 01 الأجيال مسيلة
033 80 30 58 / 06 72 39 94 33
قرفي عقبة باتنة
033 86 24 08 / 05 55 22 66 04
الحياة باتنة
05 60 00 08 88 Librairie ebii3 المدينة الجديدة
قسنطينة
05 53 14 89 10 جابر5+ حي 5 جويلية قسنطينة
06 64 36 41 08  حي الدقسي وراقة ميموني قسنطينة
06 64 86 21 03 (مكتبة الشافعي (وسط المدينة قسنطينة
07 73 94 94 03 نوميديا : وسط المدينة قسنطينة
07 92 05 94 90 / 06 57 13 58 28 نوميديا : المدينة الجديدة La coupole قسنطينة